วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง Mobile Developerเงินเดือน : 35,000 - 65,000 บาท
สถานทีทำงาน : กรุงเทพมหานคร, เขตจตุจักร

รายละเอียด
 • Design and development of application components to meet business solution and customer requirements
 • Work on several phases of applications systems analysis and programming activities and are able to work independently with limited guidance
 • Provide skills development and feedback to Application Programmers
 • Participate in product campaign management application and respond to customer requirements
คุณสมบัติ
 • Programmer Analyst requires at least 3-5 years' experience
  Banking knowledge,  S1 and Mobile Application : Mobile development across mobile devices e.g. Andrioid/iOS.  with Worklight Server 6.2 , Worklight Studio build tool, and IBM Rational Application Developer tool (IBM RAD) would be advantage.
 • Experience in OO design and programming e.g. class diagram, sequence diagram, etc. and Solid application development.
 • Strong Open platform Technology: UNIX, Windows.
 • Middleware: WebSphere, Weblogic
 • Technical knowledge: in JAVA, J2EE6, JPA, DB2, WebSphere Application Server v6 til the latest version (v8.5.5), Windows script,  Shell Script, JQuery, HTML5, AJAX, CSS 3, RESTFUL  API’s/JSON, JAVA etc. and responsive web design
 • DB: SQL, DB2, ORACLE

สนใจสมัครงาน คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น