วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง Network Engineeringเงินเดือน : 35,000 - 60,000
สถานทีทำงาน : กรุงเทพมหานคร,เขตบางรัก

รายละเอียด
 • Establishes networking environment by designing system configuration; directing system installation; defining, documenting, and enforcing system standards.
 • Maximizes network performance by monitoring performance; troubleshooting network problems and outages; scheduling ipgrades; collaborating with network architects on network optimization.
  Secures network system by establishing and enforcing policies; defining and monitoring access.
 • Updates job knowledge by participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations.
 • Accomplishes information systems and organization mission by completing related results as needed.   
 • Reporting network operational status by gathering, prioritizing information; managing projects.
คุณสมบัติ
 • Bachelor Degree in related field
 • Experienced in network management at least 2 years
 • Experienced in Banking System is preferred
 • Good commond in english
สนใจสมัคร คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น